Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.zona-zabavy.cz

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky

  • Obchodní podmínky zveřejněné na této stránce platí pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu www.zona-zabavy.cz a upravují práva a povinnosti mezi jeho provozovatelem společností MUSIC STALL s.r.o., se sídlem Praha 9, U strouhy 276, PSČ: 19600, IČO: 27400247, dále též jen „prodávající", na straně jedné a zákazníkem na straně druhé.
  • Zákazníkem (dále též jen „Kupující“) tohoto internetového obchodu se rozumí každý návštěvník internetových stránek provozovatele, který prostřednictvím tohoto internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Tyto obchodní podmínky rozdílně upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako:
   • kupující spotřebitelé, kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.
   • kupující podnikatelé, kterými rozumíme osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže.
  • Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel většinou shodně označováni jako „kupující". Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (respektive prodávající). 
  • Všechny smluvní vztahy se uzavírají v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
  • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v jejich znění k okamžiku odeslání objednávky. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek.
 2. Ceny zboží a objednací podmínky

   
  • Platné ceny prodávaného zboží jsou stanoveny prodávajícím v ceníku, který je dostupný na stránce internetového obchodu u jednotlivých produktů. Platnou cenou, při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, se rozumí cena uvedená v ceníku v okamžiku uzavření kupní smlouvy s výjimkou předobjednávek, kde se cena může změnit v závislosti na upřesnění cen našich dodavatelů. Takto změněná cena v již uzavřené objednávce musí být prodávajícím konzultována s kupujícím.
  • Tituly v sekci AKCE - SLEVY, nebo tituly, jejichž cena je oproti uvedené ceně na prodejně nižší o více jak 40%, jsou tituly pouze do doprodání a lze je objednat pouze do výše skladových zásob.
  • Zboží označené SKLADEM je na skladě společnosti a bude expedováno v nejbližší pracovní den.
  • Zboží označené 3 - 14 DNÍ není momentálně skladem a bude ihned objednáno u našich dodavatelů .Termín dodání je pouze orientační a závisí na skladových zásobách dodavatele.
  • Jako poděkování za Váš nákup si může zákazník vybrat v sekci DÁRKY PRO VÁS pozornost k nákupu.Tento dárek není účtován a v případě jeho nedodání, či záměně není právně vymahatelný.
  • Prodávající nabízí zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.zona-zabavy.cz, případně prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů.
  • Koupí produktů z obchodní nabídky prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.
  • Platnou se pro účely kupní smlouvy rozumí nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na stránkách internetového obchodu v době odeslání objednávky kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
  • Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ní zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně - avšak vždy před tím, než podá objednávku.
  • Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu je možné udělat následujícími způsoby:
  • Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při objednávce nezbytné kontaktní údaje, které jsou potřebné pro úspěšné vyřízení objednávky.(tj. vybraný způsob dodání, doručovací adresa, fakturační údaje, atd.)
  • Prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou obchodovat a uzavírat kupní smlouvu pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.
  • Návrhem k uzavření kupní smlouvy se rozumí umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky internetového obchodu. Odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím vzniká závazná kupní smlouva. Prodávající přijetí objednávky neprodleně potvrdí kupujícímu prostřednictvím informativního emailu na emailovou adresu zadanou kupujícím, toto potvrzení však na vznik smlouvy nemá vliv. Měnit nebo rušit vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) je možné jen na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.
  • V okamžiku, kdy již prodávající předal zboží dle původní objednávky přepravci, nebo již upravil zboží na přání zákazníka, není již prodávající povinen přijmout změnu objednávky. Pokud kupující úplně zruší objednávku, která již byla potvrzená prodávajícím, a to i po výše zmíněné důvodné neakceptaci změny závazné objednávky ze strany prodávajícího, má prodávající nárok po kupujícím požadovat smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 10% z ceny zboží. Nárok na Náhradu případně vzniklé škody nezaniká úhradou smluvní pokuty.
  • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, avšak nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího nebo kupujícího, je možné smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce.
  • Ceny jsou konečné, tedy včetně DPH a všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř zabaleného zboží (nedomluví-li se prodávající s kupujícím jinak).
  • EVIDOVÁNÍ TRŽEB: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Věrnostní program

   Milí zákazníci, velice si vážíme Vaší důvěry, a proto jsme pro každého registrovaného uživatele připravili speciální věrnostní program. V rámci tohoto programu získáte body, které při dalším nákupu můžete uplatnit jako slevu na Vaši objednávku.


   Za každých 100,-kč zaplacených za zboží Vám budou připsány 3 body, tedy 3% (1 bod = 1kč,-)

   Dodatečnou slevou 3% obdržíte zboží za NEJVÝHODNĚJŠÍ CENY NA TRHU. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ZAPOJENÍ DO VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU DOPORUČUJEME PROVÉST REGISTRACI PŘED PRVNÍM NÁKUPEM. https://www.zona-zabavy.cz/registrace.php
   Přehled počtu bodů, které jste nasbírali, jsou k nahlédnutí po přihlášení do eshopu zona-zabavy.cz, a to v uživatelském profilu pod nadpisem: Moje objednávky – body.

   Věrnostní program je zákaznický bonusový program určený zákazníkům internetového obchodu zona-zabavy.cz. Jeho cílem je odměnit pravidelné registrované zákazníky obchodu dodatečnými bonusy ve formě slevy na další nákupy.

   Společnost Music Stall s.r.o. považuje osobní údaje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu Zákona č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě.

   Společnost Music Stall s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu pravidel věrnostního programu.

    

   • žádné povinné nákupy
   • věrnostní body za každý nákup
   • spousta zajímavých odměn a dárků
   • Body se na Vaše konto připisují za objednávky provedené prostřednictvím e-shopu zona-zabavy.cz, řádně odebrané a zaplacené.
    (Telefonické nebo mailové objednávky nemají na bodový systém vliv)
   • Nasbíranými body můžete uhradit část nebo celou objednávku pořízenou na e-shopu zona-zabavy.cz.
   • Body nelze proměnit za peníze.
   • V případě stornování objednávky, či vrácení zboží, budou body zpětně odebrány.
  • Odstoupení od smlouvy

   • Prodávající má nárok odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným z následujících důvodů:
    • objednávané zboží se již nevyrábí,
    • objednávané zboží se již nedodává na trh dostupný prodávajícímu,
    • objednávané zboží je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.
   • Vztahuje-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze na část objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tuto část objednávky. Prodávající může dále zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, pokud tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je v tomto případě povinen, před odstoupením od smlouvy, neprodleně informovat o změně ceny kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.
   • Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. internetového obchodu, emailu, a telefonu) má kupující, dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů (od převzetí zboží) a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce.
    Pro takovéto odstoupení od uzavřené kupní smlouvy musí kupující:
     
    • 1. - odeslat prodávajícímu dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu info@zonazabavy.cz se sdělením o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést na některou z prodejen, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (žádáte-li o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uveďte svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu, 
    • 2. - doručit zboží na adresu MUSIC STALL s.r.o., Danielova 348, Praha 9, 196 00 spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí jevit známky použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude prodávajícím vyzvednuto); zboží je také možné osobně donést na prodejnu,
   • Za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží snížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na bankovní účet uvedený kupujícím, složenkou na adresu uvedenou kupujícím, nebo peníze budou předány kupujícímu v libovolné prodejně, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Kupujícímu nebudou nahrazeny náklady, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem. 
   • Pokud není některá z výše uvedených podmínek kupujícím splněna, nebude kupující moci odstoupit od smlouvy a zboží mu bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. V takovém případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
   • Zdůrazňujeme, že kupující nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů v případě, že porušil jejich originální obal. 
   • V případě, že se zbožím byly kupujícímu dodány zdarma dárky, je kupující povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.
  • Platební a dodací metody a podmínky

    
   • Objednané zboží je možné zaplatit následujícími způsoby:
    • HOTOVĚ, v případě doručení zboží NA DOBÍRKU
    • BANKOVNÍM PŘEVODEM na účet prodávajícího číslo 222783389 / 0800 Česká Spořitelna
     (Ihned po připsání částky na náš účet, Vás kontaktujeme a zboží odešleme na uvedenou adresu)
    • transakcí PLATEBNÍ / KREDITNÍ KARTOU prostřednictvím stránek internetového obchodu www.zona-zabavy.cz

    • Transakce platební kartou je zabezpečená serverem České spořitelny přes https rozhraní.
     Konkrétní informace již sdělujete pouze bance - nám nejsou dostupné.
     Banka nás elektronicky vyrozumí o úspěšné transakci a my okamžitě začneme vyřizovat Vaší objednávku.
   • Nepřevzetí zásilky
    • O odeslání objednávky prodávajícím je kupující včas informován mailovou zprávou,ve které je informován o předpokládaném datu dodání zásilky.
    • Na žádost kupujícího může být zásilka opakovaně doručena. V takovém případě bude znovu účtováno za opětovné dodání příslušné poštovné. V případě, že kupující zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevezme, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu (poštovné,ale i dodatečné výdaje související s vymáháním pohledávky).
    • V případě nezaplacení těchto výdajů kupujícím, postupuje prodávající tuto pohledávku třetí straně k vymáhání.
  • Ceny za dopravu - ČESKÁ REPUBLIKA:
   • ČESKÁ POŠTA: (dobírka)  109,- Kč[ nad 2.000 kč ZDARMA] (objednávky přijaté do 13h odesíláme v den objednání)
   • ČESKÁ POŠTA: (převodem, nebo platební kartou) 79,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA] (odesíláme ihned po připsání částky na účet, nebo zaslání kopie příkazu)
   • DPD: (dobírka) 119,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA] (objednávky přijaté do 15h odesíláme v den objednání)
   • DPD: (převodem, nebo platební kartou) 89,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA] (odesíláme ihned po připsání částky na účet, nebo zaslání kopie příkazu)
   • ZÁSILKOVNA (převodem, nebo platební kartou) 55,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA ] (odesíláme ihned po připsání částky na účet, nebo zaslání kopie příkazu)
   • ZÁSILKOVNA (dobírka) 65,- Kč [ nad 2.000 kč ZDARMA ] (objednávky přijaté do 12:45h odesíláme v den objednání)
   • KURÝR (platba hotově při převzetí - pouze Praha) Po - Pá, doručeno do 3h od objednání 249,- Kč (platí pro objednávky přijaté do 15h)
   • Cena za dopravu - SLOVENSKO: platba kartou
   • ZÁSILKOVNA       4 euro
   • GLS                          6,5 euro
   • Slovenská pošta  6,5 euro
   • DOBÍRKA:              1,2 euro

  • Cena za dopravu - ZAHRANIČÍ EU: payment by card
   • Poczta Polska                  6,5 euro
   • Österreichische Post    10 euro
   • Deutsche Post                 8,5 euro
   • DPD Hungaria                  6,5 euro
   • Ukrajina Rosan                10 euro
   • Other country in EU      15 euro
   • Other World Wide          20 euro
  • Ceny do zahraničí jsou kalkulovány na objednávku standardních 3 - 5 ks DVD, Blu-ray či her.
  • Prices abroad are calculated on the standard order 3-5 pcs DVD, Blu-ray or games.
   Larger shipments will be calculated separately.
  • Zona-zabavy.cz si vyhrazuje právo na navýšení poštovného v závislosti na hmotnosti zásilky. Toto bude konzultováno s nakupujícím.
  • V balení může být také reklamní sdělení jiné společnosti.
  • Neúplnou nebo poškozenou zásilku prosíme neprodleně oznámit na adresu info@zonazabavy.cz nebo na tel. 702 004 006. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a ten poté neprodleně zaslat prodávajícímu.
  • Reklamační řád

  1. Kupující má právo uplatnit u prodávajícího reklamaci na zakoupené zboží, je-li v záruční době, v libovolné provozovně prodávajícího (seznam provozoven prodávajícího je uveden na internetových stránkách prodávajícího), nebo může reklamaci uplatnit zasláním reklamovaného zboží na adresu prodávajícího přepravní službou (v takovém případě nesmí být zboží zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno a zásilka by měla též obsahovat kopii nákupního dokladu - faktury a popis závady či důvodu reklamace). Kupující si při reklamaci vybere preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže). Přijetí zboží k reklamaci bude kupujícímu vhodným způsobem bezodkladně potvrzeno prodejcem (ve formě emailu, osobně na prodejně, nebo písemně po vyžádání kupujícího) s uvedením data uplatnění reklamace kupujícím, přesným popisem obsahu reklamace a způsobem vyřízení reklamace, který kupující po prodávajícím požaduje.
   V závislosti na přijetí, nebo zamítnutí reklamace prodávajícím, vydá prodávající kupujícímu:
   • 1. - potvrzení o termínu a způsobu vyřízení reklamace (v případě, že kupující požaduje opravu zboží, vydá prodávající kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání),
   • 2. - písemné odůvodnění zamítnutí reklamace prodejcem.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží nemá vady a že prodávané zboží je v okamžiku jeho převzetí kupujícím ve shodě s uzavřenou kupní smlouvou.

   Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti, které požaduje smlouva či které jsou popisované výrobcem či prodávajícím, či které jsou pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů, je k tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

   V případě, že zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Pokud výměnu nelze provést, může kupující buď uplatňovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Tato práva kupující nemá, pokud před převzetím věci od prodávajícího o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Podrobnosti, upravující práva kupujícího v průběhu reklamačního řízení, stanoví příslušná ustanovení Občanského zákona a zákona na ochranu spotřebitele v platném znění, zejména pak v ustanovení § 616 až 627 Občanského zákona v platném znění.

  3. Při obdržení odlišného zboží z důvodu:
    
   1. chyby při zadání objednávky způsobené prodávajícím, má kupující právo na výměnu za správné zboží bez účtování přepravních poplatků,
    POZOR!: toto právo má kupující pouze v případě, že nebude porušen ochranný obal* u audio, audiovizuálních a datových nosičů, zejména CD, MC, VHS, DVD, Blu-ray, CD-ROM, DVD-ROM, PC CD-ROM a PC DVD-ROM, PS2, PS3, PS4, PS VITA, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch a dalších typu nosičů v nabídce prodávajícího.
   2. chyby při zadání objednávky způsobené kupujícím, nemá kupující právo na finanční vyrovnání, ale pouze na výměnu zboží za jiné a to ve stejné nebo vyšší hodnotě, pokud ovšem nebyl porušen ochranný obal* zboží.

*některé tituly CD/DVD/Blu-ray apod. nejsou dodavatelem baleny do ochranné fólie

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Nákupem udělujete souhlas společnosti Music Stall s.r.o., se sídlem U strouhy 276, 196 00 Praha, IČ: 27400247, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 110074 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Pro plnění smlouvy (tedy dodání vybraného zboží zákazníkem určeným způsobem dopravy) je nutné předání základních kontaktních informací pro zajištění externí dopravy. Objednáním konkrétní služby dopravy je předpokládán souhlas zákazníka s poskytnutím kontaktních údajů pro realizaci dopravy touto třetí stranou. Bez předání kontaktních údajů dopravci by nemohla být ze strany prodejce splněna smlouva.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem využívání výhod souvisejících s registrací. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu trvání registrace. Pokud dojde k ukončení registrace, budou data uchovány na nezbytně dlouhou dobu pro vypořádání vztahů, nejdéle však 60 dnů.

2. Svůj výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat po přihlášení do uživatelského účtu a stisknutím "Odeslat žádost" o vymazání účtu nebo emailem na info@zonazabavy.cz

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

4. Společnost nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0,00
 • Kontakt
 • Doprava